Week2

Week 2
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
รูปทรงแสนสนุก
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
-เด็กมาหยิบรูปทรงและสีที่ชอบแล้วนำไปวางต่อกันเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้  พร้อมกับเล่าเรื่องราว
-      ขั้นจบ: บทวนสีต่างๆ  เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-รูปทรงต่างๆ
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม  วงรี
อังคาร
เชือกแสนสนุก
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
-แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
-เด็กเป็นพี่สัตว์ต่างๆ และเป็นตัวเลข
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- เชือก
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
เปลือกหอยแปลงร่าง
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน นำไปเป็นอะไรได้บ้าง
-แจกอุปกรณ์ เปลือกหอยแล้วให้เด็กหยิบเปลือยหอยคนละ 1 กำมือ แปลงร่างเปลือยหอยจินตนาการ
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-เปลือกหอย
ศุกร์
หลอดวิเศษ
- สติ
- สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
-เด็กหยิบหลอดที่พับเป็นสามเหลี่ยมคนละ 1 กำมือ  แล้วจะนำไปทำอะไรได้บ้าง
- เด็กๆ แปลงร่างหลอดต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-หลอด
วันจันทร์  รูปทรงแสนสนุก
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

 

ขั้นจบ 
   วันอังคาร  เชือกแสนสนุก
ขั้นเตรียม


วันพุธ   โยคะ
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพฤหัสบดี  เปลือกหอยแปลงร่าง
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบวันศกร์  หลอดวิเศษ
ขั้นเตรียม


ขั้นจิกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น