Week7

Week 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ต่อเติมภาพ
-สติ
-สมาธิ
-รู้ตัวจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan /Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม เห็นอะไรบ้างค่ะ คล้ายกับอะไร เห็นที่ไหน
-แจกอุปกรณ์ให้เด็กหยิบการะดาษ คนละ 1 ใบ และสีคนละ 1 แท่ง
-เด็กต่อเติมภาพจากรูปทรงต่างๆตามจินตนาการ แล้วครูใช้คำถามว่าเด็กต่อเติมเป็นภาพอะไรบ้าง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-สี
-กระดาษชิ้นเล็กที่มีรูป สามเหลี่ยม สี่เหลี่เหลี่ยม วงกลม
อังคาร
เลโก้แสนสนุก
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-จำนวน สี
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน
-แจกอุปกรณ์ให้เด็กหยิบอุปกรณ์วางไว้ที่บ้านของตนเอง
-ให้เด็กแยกสีมีอะไรบ้าง ให้เด็กแยกเรโก้สีต่างๆให้พี่เขาได้อยู่เป็นกลุ่ม
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ ชื่นชมเด็กทุกคน มอบพลังความรัก
- เลโก้
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ ครูเล่าเรื่องราว ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งยืน นั่ง นอน  และท่ากายบริหาร
-  ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
- 
พฤหัสบดี
แปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน
-แจกอุปกรณ์ ให้เด็กหยิบเมล็ดมะค่าแต้ คนละ 1 กำมือ
-ให้เด็กแปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้เป็นพี่เลขที่ของตนเอง/= ชื่อเล่น
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ ชื่นชมความตั้งใจของเด็กนักเรียนทุกคน มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-รูปภาพ
-ประกาสี
ศุกร์
สายใยรัก
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
-จำนวน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอย่างไร  เคยเห็นที่ไหน
-แจกอุปกรณ์เชือกคนละ 1 เส้น ลูกปัดคนละ 10 เมล็ดให้เด็กรับ-ส่งและไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ให้เด็กนำเชือก แล้วนำลูกปัดมาร้อย
-      ขั้นจบ: ทบทวนสิ่งของต่างๆ และตัวเลข เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์ ชื่นชม มอบพลังความรักวันจันทร์  กิจกรรม  ร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม


ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันอังคาร  กิจกรรม  ตัดติดรูปภาพ
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น