Week6

Week 6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
.ชิมอิ่มจัง
ฝึกการใคร่ครวญ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า ( ครอบครัวตัวจิ๋ว)
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม  เด็กเห็นอะไร คล้ายอะไร มีสีอะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร
-ครูให้นักเรียนทุกคนชิมคนล่ะ 2 ชิ้น ก่อนรับส่งให้เด็กรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ครูตั้งคำถาม “  ชิมแล้วรู้สึกอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไร คล้ายกับอะไรที่เราเคยกิน คิดว่าคืออะไร
-      ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจความน่ารัก / กอดเสริมแรงนักเรียนทุกคน
-เพลงสปา
-ถาดผลไม้
-ผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆ
-ซ้อมเล็ก
อังคาร
ชื่อนั้นสำคัญไฉน
ฝึกสมาธิจดจ่อความสัมพันธ์มือและตาการรู้จักชื่อและพยัญชนะของชื่อตนเอง
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากคุณครู ที่มาของชื่อ
-          Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง เขาคืออะไร เคยเห็นที่ไหน
-แจกกระดาษ A 4 คนละ 1 แผ่น ถั่วดำคนละ 1 กล่อง ทุกครั้งที่รับ-ส่ง รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ให้นักเรียนแต่ละคนต่อเมล็ดถั่วเป็นชื่อเล่นของตนเองบนกระดาษ A 4
-ครูตั้งคำถาม แนะนำชื่อ และมีพยัญชนะอะไรบ้าง ใครมีตัวอักษรเช่น ก เป็นต้น
-ส่งตะกร้าให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์คืน ทุกครั้งจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-      ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  กอดมอบพลังความรัก
เพลงสปา
- ถั่วดำ
- กระดาษ A 4
-กล่อง
พุธ
กายบริหาร
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-การนวด
- Brain Gym  ( สลับข้าง / ยืดคลายกล้ามเนื้อ/นวด/กดจุด/กาบบริหาร)
-ให้นักเรียนมีโอกาสออกมาเป็นผู้นำ
-  ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
เทียนเล่มน้อย
มีสติจดจ่อ นอบน้อมขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  / Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก / กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-เพลงลมหายใจ  เพลงใบไม้ต้นเดียวกัน  เพลงแผ่เมตตา
-เรื่องเล่าจากนางฟ้า กำลังใจ
-นักเรียนขอบคุณอะไรก็ได้โดผ่าน สายน้ำและแสงเทียน
-   ขั้นจบ:  ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
-เพลงสปา
-รูปภาพ
-ประกาสี
ศุกร์
มาลัยแห่งรัก
ฝึกสมาธิจดจ่อการมีสติรู้ตัว กล้ามเนื้อมัดเล็กความสัมพันธ์มือกับตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก/ กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-เรื่องเล่าจากนางฟ้า ความรัก
- แนะนำอุปกรณ์ ด้วยการตั้งคำถาม เห็นอะไรบ้างค่ะ คล้ายกับอะไร ใช้อย่างไร
-แจกอุปกรณ์เข็ม 1 เล่ม ดอกไม้ 1 ถ้วย  ก่อนรับ-ส่ง เราจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-นักเรียนร้อยมาลัยตามจินตนาการ
-ครูตั้งคำถาม “  เราจะร้อยมาลัยให้ใคร เพราะเหตุใด มาลัยเอาไปเป็นอะไรได้บ้าง เคยเห็นที่ไหน
-แต่ละคนนำมาลัยมาเสียบที่แจกันที่กลางห้อง
-พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
-เพลงสปา
-เข็ม
-ดอกไม้/ใบไม้
-กล่อง
-แจกัน
วันจันทร์  กิจกรรมส่งน้ำ
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบวันอังคาร  กิจกรรม แปลงร่างเม็ดมะค่าแต
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพุธ  กิจกรรม  มาลัยสื่อรัก
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี  กิจกรรม  แสงแห่งความสุข
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันศุกร์  กิจกรรม  ตัวต่อเลโก้
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น