Week9

Week 9
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
แยกแยะโยกย้าย
-ฝึกสมาธิ จดจ่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  แยกแยะจัดหมวด การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กความสัมพันธ์มือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  / Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก / กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-เรื่องเล่าจากนางฟ้า  เมนูอาหาร
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม  เห็นอะไร  มีสีอะไร เคยเจอที่ไหน
-ครูแจกอุปกรณ์ด้วยถั่ว 3 เม็ด  คนละ 1 ถ้วย ถ้วยเปล่า 3 ใบ ก่อนรับ ส่งให้ไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-แบ่งได้สีอะไรบ้าง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์ /ชื่นชม /กอดมอบพลังความรัก

-ถั่ว 3 เม็ด
-ถ้วยเปล่า
อังคาร
พลังแห่งสายลม
- ฝึกการจดจ่อ การบริหารปอด การพ่นลมทางปาก
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก/กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-เรื่องเล่าจากนางฟ้า “  มรสุม
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม เห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร คล้ายอะไร เจอที่ไหน
-แจกอุปกรณ์หนังยางคนละ 1 เส้น ไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมทุกครั้ง
-ครูสร้างบ้านนางฟ้าไว้ตรงกลางห้อง
-นักเรียนเป่าที่ละ 4 คน พร้อมกันให้หนังยางนำพลังสายลมของทุกคนไปใช้
-มอนิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์
-      ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก กอดมอบพลังความรัก
หนังยาง
-ตะเกียบ
พุธ
โยคะกายบริหาร
-ฝึกการจดจ่อ การใช้กล้าเนื้อทุกส่วนประสานกัน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan /  Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
- กายบริหาร
-ยืน  นั่ง  นอน (ครูกับนักเรียนสลับเป็นผู้นำ )
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความน่ารัก ความตั้งใจ / กอดเสริมแรงเด็กทุกค
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
เสียงใคร
-ฝึกการจดจ่อสมาธิการใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการฟังเรื่องจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan /Brain Gym เพลงเก็บเด็ก / กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม
-เล่าเรื่องจากพี่นางฟ้า  เสียงลึกลับ
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายอะไร เคยเห็นที่ไหน
- ส่งกล่อง 3 กล่องไปทางซ้ายและขวา คนที่ได้โดยเขย่าคนละกล่องฟังว่ามีอะไรอยู่ข้างใน แล้วค่อยส่งต่อให้คนอื่น  ทุกครั้งเราจะรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ครูตั้งคำถาม  เด็กคิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่องสีแดง  สีเขียว สีเหลือง เพราะเหตุใด
ขั้นจบ : เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  กอดเริมแรงมอบพลังความรัก
-กล่องใส่สิ่งของ 3 กล่อง เช่น หิน
ทราย ลูกแก้ว
ศุกร์
. ดมกลิ่น
- มีสมาธิ จดจ่อ      นอบน้อม  รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  เพลงเก็บเด็ก / กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม:
-เรื่องเล่าจากนางฟ้า “  สายลม
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอะไร
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละคนได้ดมกลิ่นมี 2 กล่อง ให้ดมครบทุกคน ก่อนรับ ส่งให้รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ครูตั้งคำถาม ดมแล้วเป็นอย่างไร กลิ่นของอะไร ทำไมคิดอย่างนั้น
ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจคนน่ารัก /กอดเสริมแรง
- กล่องสองกล่องที่มีเสียงต่างกัน เช่น หอม เหม็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น