Week4

Week 4
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ส่งลูกปิงปอง
มีสติ นอบน้อม จดจ่อมีสมาธิ สีและจำนวน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน
-แจกอุปกรณ์ ช้อนคนละ 1 คัน ครูส่งลูกปิงปองสีไม่เหมือนกันให้นักเรียนส่งต่อกันจนครบทุกคน ครูให้มอนิเตอร์บริการเก็บอุปกรณ์
-      ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียน มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-ลูกปิงปอง
-ช้อน
อังคาร
ถอดไม้บล็อก
มีสมาธิ จดจ่อ นอบน้อม
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง
-แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
-ครูเรื่องเล่า  จากพี่นางฟ้า ครูนำบล็อกไปวางไว้ตรงกลางวงกลมแล้วให้เด็กๆออกไปถอดบล็อกแล้วต่อขึ้นไประหว่างที่เด็กๆทำครู ชื่นชมอยู่ตลอด เยี่ยมมากค่ะ
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  มอบพลังความรัก
เพลงสปา
บล็อกไม้

พุธ
โยคะ/กายบริหาร
มีสติ สมาธิจด
จ่อ รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูเล่านิทานพี่นางฟ้า ครูพานักเรียนแปลงร่างเป็นท่าต้นไม้ ภูเขา หลังจากนั้นเด็กได้มีส่วนร่วมในการที่ให้เด็กพาเพื่อนแปลงร่างหรือจะเริ่มต้นจากมอนิเตอร์
-  ขั้นจบ: กล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคน  มอบพลังความรัก
เพลงสปา
พฤหัสบดี
ก้อนหินหลากสี
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม กระตุ้นการคิด ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน
- ครูมีเรื่องเล่า พี่นางฟ้า  ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแปลงร่างตามจินตนาการ
ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-ก้อนหินสี
ศุกร์
จิ๊กซอร์รูปสัตว์
สติ
สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร คิดว่าในซองมีอะไร
-ครูแจกอุปกรณ์ ซองรูปภาพจิ๊กซอร์ คนล่ะ 1 ซอง หลังจากที่ต่อเสร็จครูใช้คำถามเด็กต่อเป็นรูปอะไร บ้าง เห็นเป็นรูปอะไรบ้าง
-      ขั้นจบ: ชื่นชมเด็กนักเรียนทุกคนเก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  มอบพลังความรัก
-จิ๊กซอร์รูปสัตร์
วันจันทร์  กิจกรรม  ส่งลูกปิงปอง
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันอังคาร  ถอดบล๊อก
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

วันพุธ  กิจกรรมกายบริหารโยคะ
ขั้นกิจกรรม
ขันจบ


วันพฤหัสบดี  ก้อนหินหลากสี
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันศุกร์  กิจกรรมจิ๊กซอร์รูปสัตว์


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น