Week3

Week 3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ดินน้ำมันแปลงร่าง
มีสมาธิจดจ่อ นอบน้อม เข้าใจ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  ผ่านจินตนาการ
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร ทำอะไรได้บ้าง
-แจกอุปกรณ์ ดินน้ำมัน  1 ก้อน แผ่นรองปั้นส่งเราจะรับไหว้อย่างนอบน้อมโดยส่งตะกร้าให้ให้ทั้งสองข้างดินน้ำมันเป็นอะไรก็ได้
-นักเรียนนำเสนอ  โดยครูตั้งคำถาม  เด็กปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรทำไมถึงทำเป็นรูปนี้
-เก็บอุปกรณ์ลงในตะกร้าและค่อยๆ ส่งกลับให้จนถึงคุณครู ก่อนรับ-ส่ง  เราจะไหว้กันอย่างนอบน้อม
-      ขั้นจบ: ชื่นชมความเข้าใจ  ความน่ารักของนักเรียนทุกคน กอดเสริมแรง
-เพลงสปา
-แผ่นรองปั้น
-ดินน้ำมัน
อังคาร
ต่อบล๊อก
มีสมาธิจดจ่อ นอบน้อมฝึกความสัมพันธ์มือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า “  นางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์ ไม้บล๊อกให้คนละ 2  ชิ้น ก่อนรับ-ส่งเราจะรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และส่งอุปกรณ์สองข้างพร้อมกัน
-ครูตั้งคำถาม “  เราจะอย่างไรถึงจะสร้างบ้านให้สูงที่สุดเพื่อจะให้พี่นางฟ้า
-      ขั้นจบ: ชื่นชมความเข้าใจ  ความน่ารักของนักเรียนทุกคน กอดเสริมแรง
เพลงสปา
- บล๊อกไม้
พุธ
โยคะกายบริหาร
ฝึกสมาธิ รู้ตัว จินตนาการ การใช้ร่างกายทุกส่วนประสานกัน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ยืนเป็นวงกลม เริ่มจากท่ายืน-นั่ง-นอน แต่ละท่าอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดแสดงออกมาเป็นผู้นำ
-  ขั้นจบ: = ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารักของนักเรียนทุกคน/กอดเสริมแรง
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
จุด……จุด…….จุด
ฝึกสมาธิ จดจ่อ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์กระดาษที่มีจุดคนละ 1 แผ่น สีคนละ 1 แท่ง ก่อนส่งรับ รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-นักเรียนแต่ละคน เห็นเป็นมาอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีสีอะไร
-  ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการให้มอนิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์มอบพลังความรัก/กอดเสริมแรงนักเรียนทุกคน
-เพลงสปา
-กระดาษ A 4 ที่มีจุด
-สี
ศุกร์
หัวใจให้คุณ/ที่นี้มีรัก
ฝึกการใคร่ครวญนอบน้อม ขอบคุณสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า หมู่บ้านสิ้นหวัง
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สีอะไร
-ในหมู่บ้านของนางฟ้า อยากให้กำลังใจ  มอบความรักให้กับใคร โดยเริ่มที่ครูเป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นก็ส่งตะกร้าแห่งรักให้นักเรียนไปเรื่อยๆ ก่อนรับ-ส่ง เราจะไหว้กันอย่างนอบน้อมแสดงด้วยว่าเราอยากมอบความรัก/ขอบคุณสิ่งใด
-      ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนที่น่ารัก / กอดเสริมแรง
-เพลงสปา
-ตะกร้า


วันจันทร์  ดินน้ำมันแปลงร่าง
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันอังคาร  ต่อบล๊อกไม้
ขั้นกิจกรรม
 ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพุธ  โยคะ
ขันเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

 วันพฤหัสบดี  กิจกรรม  จุด  จุด  จุด
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันศุกร์  หัวใจให้คุณ/ที่นี้มีรัก
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น