Week8

Week 8
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ปั้นดินน้ำมัน
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำเห็นคุณค่าต่อสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม  กระตุ้นการคิด เห็นอะไร คล้ายอะไร
-ครูมีเรื่องเล่าจากพี่นางฟ้า ครูแจกดินน้ำมันให้นักเรียนคนละ 1 ก้อนแล้วให้นักเรียนปั้นเป็นรูปพี่งู พี่หอยทาก จากนั้นครูให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการแล้วใช้คำถาม นักเรียนปั้นเป็นรูปอะไร  ทำไมถึงปั้นเป็นรูปนี้เพราะอะไร
-      ขั้นจบ:  ชื่นชม อุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  มอบพลังความรัก

-ดินน้ำมัน
อังคาร
ร้อยดอกรัก
- สติ
- สมาธิจดจ่อ
- รู้ตัว มีความรัก ความเมตตา นอบน้อม
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง  คล้ายอะไร ทำอะไรได้บ้าง
-ครูมีเรื่องเล่านิทานพี่นางฟ้า ครูแจกดอกรักให้นักเรียน 1 กำมือและให้มอนิเตอร์บริการแจกเส้นเอ็นให้กับเพื่อน หลังจากที่ร้อยดอกรักเสร็จครูใช้คำถามเด็กๆจะมอบให้กับไคทำไมถึงมอบให้
-      ขั้นจบ:  ชื่นชม กอดมอบพลังความรัก
ดอกรัก
-เส้นเอ็น
พุธ
โยคะกายบริหาร
-เห็นการเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นเตรียม:
    Body Scan /  Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
-ครูมีเรื่องเล่าจากพี่นางฟ้า ครูพานักเรียนแปลงร่าง หลังจากนั้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพาเพื่อนๆทำ
-  ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ตัดกระดาษ
-มีสมาธิ จดจ่อ
นอบน้อม
ขั้นเตรียม:
    Body Scan /Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายอะไร เคยเห็นที่ไหน
- ครูเล่านิทานจากพี่นางฟ้า ครูแจกกรรไกร กระดาษที่เป็นรูปภาพ
ขั้นจบ :  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ ชื่นชม  มอบพลังความรัก
-กระดาษ
-กรรไกร
ศุกร์
สะพานแห่งรัก
- มีสมาธิ จดจ่อ      นอบน้อม  รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอย่างไร  เคยเห็นที่ไหน
-ครูแจกอุปกรณ์ หลอด เชือก ให้นักเรียนคนละ 1 ถุง แล้วให้นักเรียนร้อยเป็นพี่สะพาน ครูใช้คำถาม นักเรียนอยากจะขออะไรจากพี่นางฟ้า
ขั้นจบ:   เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชม มอบพลังความรัก
- เชือก
-หลอด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น